MBO, HBO, Universiteit

Museum Jan Cunen werkt graag vraaggericht, zodat een rondleiding of museumbezoek altijd goed aan kan sluiten op wat u op de opleiding bespreekt. Wilt u langskomen met een groep studenten? Neem voor meer informatie contact op met karinschipper@museumjancunen.nl.

Stage lopen bij Museum Jan Cunen
Museum Jan Cunen zoekt stagiair(e)s

De educatieafdeling van Museum Jan Cunen zoekt regelmatig gemotiveerde stagiair(e)s voor diverse educatieve projecten. De periode van de stages is van oktober t/m januari of van februari t/m juli. Lees meer over deze stage in onderstaande vacature tekst. Bij interesse graag contact opnemen met Karin Schipper (medewerker educatie) karinschipper@museumjancunen.nl

Educatie stage vacature
Museum Jan Cunen is in 2016 verzelfstandigd. Dat betekent dat het museum geen onderdeel meer is van de gemeente Oss, maar een zelfstandige stichting. Hier komt veel bij kijken. Ben jij geïnteresseerd in de veranderingen binnen de culturele sector, en hoe deze omgaat met bezuinigingen en vernieuwingen? Dan is deze stage wellicht iets voor jou!

Wij zoeken stagiair(e)s  met het volgende profiel:
-              Creatief
-              Kennis over musea en educatie
-              Studeert kunstgeschiedenis of een vergelijkbare studie aan de universiteit (Bachelor of Master) /
               HBO Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 
-              Affiniteit met onderzoek doen
-              Liefhebber van (hedendaagse) kunst
-              Organisatietalent
-              Geen moeite met gelijktijdig werken aan verschillende projecten
-              Interesse in het ontwikkelen en uitvoeren van evaluaties met leerlingen en docenten
-              Interesse in samenwerking met de vrijwilligers van Museum Jan Cunen
-              Ervaring met lesgeven/werken met jongeren is een pré
-              3 tot 4 dagen per week beschikbaar voor een periode van minstens vier maanden

Wat ga je doen?
-              Je leert interactief rondleiden
-              Je helpt mee met de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van educatieve programma’s voor
               groep 3 en 7 van het basisonderwijs. Deze programma’s sluiten aan bij de doorlopende
               leerlijn van OKVO en de actuele tentoonstellingen
-              Je helpt mee met de organisatie, uitvoering en evaluatie van een grootschalig project voor vmbo
               basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg, die aansluit bij de nieuwe koers
               van Museum Jan Cunen
-              Je helpt mee om de doorlopende leerlijn van Museum Jan Cunen voor het basis- en voortgezet
               onderwijs aan te passen aan de actualiteit van het museum en het onderwijs

Achtergrondinformatie Museum Jan Cunen
Museum Jan Cunen wil zijn publiek informeren, confronteren en inspireren. Daarom stimuleert het museum de bezoeker om actief te leren kijken; door een actieve, directe betrokkenheid te creëren worden kunst en cultuur maatschappelijk verankerd. Educatie is daarvoor het belangrijkste middel om inzicht te bieden in cultuurgeschiedenis, het creatieve proces en de betekenis en functie van beeldende kunst. Omdat educatie in Museum Jan Cunen fungeert als verbinding tussen museum en samenleving zijn educatie, presentatie en collectievorming gelijkwaardig en op elkaar afgestemd.

Het lijkt me leuk, wat moet ik doen?
Als je interesse hebt in deze stage, stuur dan een motivatiebrief mét curriculum vitae naar Karin Schipper (medewerker educatie).

Inschrijven nieuwsbrief

Email: