Camping Cunen

The Animal Farmacy I 
het cultuurlandschap als apotheek door Stefan Cools 

Te zien in museum Jan Cunen van zondag 9 juli t/m zondag 4 februari

‘Door in de huid te kruipen van planten en dieren word je onderdeel van de natuur, in plaats van toeschouwer ’


Camping Cunen is een eigenzinnig experiment, gericht op talent(ontwikkeling), actieve participatie, ontmoeting, samenwerking en (meer) kunst buiten de museummuren. Het is een bruisend zomerproject, dat elk jaar een nieuwe vorm aanneemt. Een tentoonstelling waarin alles kan en alles mag en waar steeds opnieuw de grenzen worden opgezocht van exposeren en samenwerking: tussen team en kunstenaar, maar met name ook met de stad. Van de open, onderzoekende werkwijze verwachten we een opstuwend effect, zowel voor de kunstenaar (die alle ruimte krijgt en zo tot nieuwe inzichten of verdieping op het eigen werk kan komen) als het museum (dat het publiek steeds op andere manieren leert te benaderen).


Camping Cunen 2022 I De Zachte Atlas door Jan RothuizenGa je op zoek naar de identiteit van Oss, dan kom je al snel uit bij Oss als arbeidersstad. Een onderwerp dat Rothuizen ook in andere steden vastlegde. Bij zijn onderzoek naar de stad raakte hij geïnteresseerd in de hechte Turkse gemeenschap. In 1964 kwamen de eerste Turkse gastarbeiders naar Oss. Die migrantenachtergrond interesseert Rothuizen, onder andere vanwege het aspect van belonging: waar hoor je thuis? Of: wat maakt dat je je ergens thuis voelt? Onlangs kwam daar een persoonlijke band bij; Rothuizens vrouw is geadopteerd en kwam er recentelijk achter dat haar biologische moeder in Turkije woont. Rothuizen: ‘Ik kijk nu anders naar de Turkse gemeenschap. Dat is ook onze familie.’ In Oss ontmoet hij bijzondere stadsbewoners door wier ogen hij opnieuw naar de eerder voor hem onbekende stad gaat kijken. Een stad beleef je zelden alleen. De portretten kwamen er gaandeweg bij in de tentoonstelling.

Camping Cunen 2021 I  Een Moment Nu door Willum Geerts
De nieuwe zomerserie Camping Cunen draait om onverwachte ontmoetingen. ‘Ik ga de stad het museum in trekken en het museum de stad in,’ aldus kunstenaar en oud-Ossenaar Willum Geerts, die invulling geeft aan de eerste editie. Het weerzien met Oss roept veel herinneringen op, geactiveerd door alledaagse details en toevalligheden. ‘Er zijn van die momenten dat alles lijkt te kloppen. Dat elementen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben samenvallen; toevallig en zonder enige logica. Kortstondige magie, die snel vervliegt en opgaat in de chaos van het grotere geheel. Het is de vluchtigheid van het perfecte moment.’

Samen met bewoners ging Willum in een reeks performances op onverwachte locaties in de stad op zoek naar dat perfecte moment. Laat het zich regisseren, of doet het zich voor als je het niet verwacht? Blijft het ongrijpbaar of kun je zo’n moment vangen? Met de stad als materiaal en speelveld fungeert het museum vooral als database. In een steeds veranderende installatie kondigen momenten zich hier aan en worden momenten uit het verleden ‘bijgezet’. Hier blik je terug én kijk je in de toekomst. Na afloop van Een Mo Ment Nu werd het tijdelijke vereeuwigd in een Stadscompositie: een mo nu ment van en voor Oss.

‘Een perfect moment is moeilijk te vangen.
Het is een fractie van een seconde die voor je gevoel nog eindeloos mag duren.
Je had erbij moeten zijn.’ 
– Willum Geerts