Camping CunenThe Animal Farmacy I coolsvandenbeuken 
Zondag 9 juli tm zondag 4 februari

‘Door in de huid te kruipen van planten en dieren word je onderdeel van de natuur, in plaats van toeschouwer ’


Het dier staat aan de wieg van de geneesmiddelenindustrie. In Oss leidt de vraag wat te doen met dierlijk slachtafval in 1923 tot de oprichting van Organon. Dankzij insuline en later de anticonceptiepil groeit het bedrijf uit tot een wereldspeler in de farmacie. Belangrijke ontwikkelingen voor de geneeskunde, waarbij echter steeds de beweegredenen van de mens centraal staan

Maar wat hebben dieren nodig, voor een gevarieerd dieet of om zich te genezen? De praktijk van Stefan Cools en Sandra van den Beuken (Deurne 1981) richt zich op de belevingswereld van het dier. Door de handelingen van verschillende diersoorten te volgen en een veld in te richten op hun behoeften, vergroot de biodiversiteit van het landschap. Hoe meer dieren het veld bezoeken of bewonen, hoe meer kennis Stefan weet te vergaren en toe te passen. Bijvoorbeeld over zelfgenezing onder dieren. 

Wat wij (steeds minder) kennen als ‘grootmoeders middeltjes’, weten dieren intuïtief. Zo eten koeien weegbree om maagpijn te verlichten en vliegen vogels boven schoorstenen om zich te ontdoen van parasieten. In The Animal Farmacy maken we kennis met het cultuurlandschap als apotheek voor dieren. Tijdens de tentoonstelling richt COOLSVANDENBEUKEN (Stefan Cools & Sandra van den Beuken) de tuin van Museum Jan Cunen blijvend in als apothekerstuin voor dieren, De Animal Farmacy is onderdeel van Camping Cunen. 

The Animal Farmacy is de derde editie van Camping Cunen, een zomerproject waarin experiment en ontmoeting centraal staan. Het project haalt de stad – in of dit geval het landschap – naar binnen en brengt het museum naar buiten. Camping Cunen wordt mede mogelijk gemaakt door VSB Fonds, Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterijfonds.   Camping Cunen 2022 I De Zachte Atlas door Jan RothuizenGa je op zoek naar de identiteit van Oss, dan kom je al snel uit bij Oss als arbeidersstad. Een onderwerp dat Rothuizen ook in andere steden vastlegde. Bij zijn onderzoek naar de stad raakte hij geïnteresseerd in de hechte Turkse gemeenschap. In 1964 kwamen de eerste Turkse gastarbeiders naar Oss. Die migrantenachtergrond interesseert Rothuizen, onder andere vanwege het aspect van belonging: waar hoor je thuis? Of: wat maakt dat je je ergens thuis voelt? Onlangs kwam daar een persoonlijke band bij; Rothuizens vrouw is geadopteerd en kwam er recentelijk achter dat haar biologische moeder in Turkije woont. Rothuizen: ‘Ik kijk nu anders naar de Turkse gemeenschap. Dat is ook onze familie.’ In Oss ontmoet hij bijzondere stadsbewoners door wier ogen hij opnieuw naar de eerder voor hem onbekende stad gaat kijken. Een stad beleef je zelden alleen. De portretten kwamen er gaandeweg bij in de tentoonstelling.

Camping Cunen 2021 I  Een Moment Nu door Willum Geerts

‘Een perfect moment is moeilijk te vangen.
Het is een fractie van een seconde die voor je gevoel nog eindeloos mag duren.
Je had erbij moeten zijn.’ 
– Willum Geerts
De nieuwe zomerserie Camping Cunen draait om onverwachte ontmoetingen. ‘Ik ga de stad het museum in trekken en het museum de stad in,’ aldus kunstenaar en oud-Ossenaar Willum Geerts, die invulling geeft aan de eerste editie. Het weerzien met Oss roept veel herinneringen op, geactiveerd door alledaagse details en toevalligheden. ‘Er zijn van die momenten dat alles lijkt te kloppen. Dat elementen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben samenvallen; toevallig en zonder enige logica. Kortstondige magie, die snel vervliegt en opgaat in de chaos van het grotere geheel. Het is de vluchtigheid van het perfecte moment.’

Samen met bewoners ging Willum in een reeks performances op onverwachte locaties in de stad op zoek naar dat perfecte moment. Laat het zich regisseren, of doet het zich voor als je het niet verwacht? Blijft het ongrijpbaar of kun je zo’n moment vangen? Met de stad als materiaal en speelveld fungeert het museum vooral als database. In een steeds veranderende installatie kondigen momenten zich hier aan en worden momenten uit het verleden ‘bijgezet’. Hier blik je terug én kijk je in de toekomst. Na afloop van Een Mo Ment Nu werd het tijdelijke vereeuwigd in een Stadscompositie: een mo nu ment van en voor Oss.