Expert op het gebied van kunsteducatie voor vmbo

Wij werken samen met alle voortgezet onderwijs scholen in Oss en omgeving. De samenwerking met Het Hooghuis ZuidWest bestaat al sinds 1997. Deze locatie geeft les aan vmbo leerlingen van de kaderberoepsgerichte- en basisberoepsgerichte leerweg. Samen met Het Hooghuis is ons museum expert op het gebied van kunsteducatie voor het vmbo-onderwijs. In het bijzonder voor vmbo-leerlingen van de basisberoepsgerichte (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB). Samen slagen ze er ieder schooljaar in om aansprekende educatie-projecten te maken die aansluiten bij de belevingswereld van deze doelgroep. Vanuit die gedachte richtten het museum en Het Hooghuis in 2003 samen de Museumschool op.

Dankzij de vmbo-subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben wij de afgelopen jaren meerdere educatieve projecten voor het vmbo kunnen realiseren. Ook de komende jaren blijven wij hiermee doorgaan.

Een kort overzicht van de gehonoreerde projecten:
- Vmbo-leerlingen onderzoeken (hun) smaak & identiteit / 2015-2017
- Vmbo-leerlingen ontmoeten spierballenkunst / 2013-2015

Via publicaties en wikiwijsleermiddelenplein wordt de expertise van het museum en Het Hooghuis gedeeld met andere (vmbo) docenten, educatie medewerkers en andere geïnteresseerden. Door de jarenlange samenwerking zijn het museum en de school expert op het gebied van kunst educatieve projecten voor vooral vmbo-leerlingen van de kaderberoepsgerichte - en basisberoepsgerichte leerweg, Een doelgroep die voor veel musea lastig te bereiken is.

De vmbo projecten worden mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard Cultuurfonds.