And... scene!

Beelden komen tot leven in films, driedimensionale installaties worden vastgelegd op het platte vlak en klei laat zich zien van zijn meest kwetsbare kant. In And… scene! verkennen Femke Dekkers, Wessel Verrijt en Martijn Linssen ruimtelijkheid, standpunten en het spel tussen af en onaf.

FEMKE DEKKERS 
In het spanningsveld tussen statische architectuur en de illusie van het schilderachtige perspectief zoekt Femke Dekkers (1980, Rijsbergen) naar vrije ruimte waar sculptuur en schilderkunst in elkaar overgaan. Met de fotocamera bepaalt ze een perspectief om vervolgens de driedimensionale omgeving, gekaderd door de lens, als een canvas te gebruiken: een leeg vlak waarbinnen nieuwe ruimtelijke ordeningen kunnen ontstaan.
Dekkers studeerde in 2011 af aan AKV St Joost ’s-Hertogenbosch. Ze woont en werkt in Breda.

MARTIJN LINSSEN 
Martijn Linssen integreert persoonlijke en historische verhalen in zijn sculpturen en performances. Met symbolen brengt hij die persoonlijke geschiedenis tot leven, kleur geeft de compositie evenwicht. Linssen is van oorsprong tekenaar, maar ontwikkelde gaandeweg een liefde voor keramiek vanwege de plasticiteit waarmee hij zijn tekeningen driedimensionaal kon maken. Er zit altijd een narratief in zijn beelden, die hij vaak met metalen frames omkadert. Ze fungeren als een open venster waardoor je de beelden van twee kanten kunt bekijken. Ieder beeld lijkt een duistere, donkere kant met een kinderlijke naïeve zijde te verenigen. Hij wil dat zijn beelden zintuiglijk worden ervaren. De gedachte dat kunst alleen door interpretatie betekenis krijgt berust volgens hem op een misverstand. Is een beeld pas ‘goed’ als er een verregaande onderliggende betekenis in schuilt? Vervreemden beeld en betekenis dan niet te veel van elkaar? De zintuiglijke ervaring komt het sterkst naar voren in zijn klei performances. Het zijn woordloze manifestaties waarbij de kijker als het ware een stille film binnentreedt. 

WESSEL VERRIJT 
Wessel Verrijt (1992, Eindhoven) bouwt sculpturen, die als ‘entiteiten’ binnen zijn rituelen de hoofdrol spelen. In de rituelen die hij creëert, komen zijn rekwisieten, decor en protagonisten samen tot een totaal-installatie. Binnen de totaal-installaties zit een dunne lijn tussen kunst, theater en choreografie, om zo een nieuwe mythologie van symbolen en betekenis te creëren.
In 2018 studeerde hij af met de Optocht der Autonomen, waarbij mensen verpakt als gebouwen van hout, karton en textiel de straten verkenden. In mei 2020 heeft het Mondriaan Fonds Verrijt de werkbijdrage Jong Talent toegekend. In 2021 presenteerde hij een eerste solotentoonstelling bij Das Leben am Haverkamp (Den Haag). In hetzelfde jaar deed Verrijt een artist-in-residence at ARV.International (Vishovgrad, Bulgaria). Eerder presenteerde en/of resideerde Verrijt o.a. bij De Vishal (Haarlem), De Fabriek (Eindhoven), Art House United-C (Eindhoven), AVL Mundo (Rotterdam), Extrapool (Nijmegen), Temporary Art Centre (Eindhoven), Geeraard de Duivelsteen (Gent), Derde Wal (Nijmegen), Marres (Maastricht).