BAGGER! HET BEGIN VAN DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS

30 september 2018 t/m 17 maart 2019


Grootste archeologische vindplaats
De tentoonstelling Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis in Museum Jan Cunen neemt je mee naar de unieke archeologische vindplaats Kessel nabij de Lithse Ham, in de gemeente Oss. Kessel ligt aan de Maas en vormt samen met het nabijgelegen Over de Maas (Moordhuizen) de grootste archeologische vindplaats van Nederland. Sinds hier in de jaren vijftig van de vorige eeuw gestart werd met baggerwerkzaamheden, is het gebied een paradijs voor lokale bagger-archeologen. Door het baggeren werd de geschiedenis letterlijk laag voor laag opgezogen. De vele naar boven gekomen voorwerpen, waaronder zwaarden, schilden en helmen, bijlen, gordelhaken, sieraden, aardewerk en ketels, munten, bouwmateriaal van tempels en bruggen, schepen, botten van dieren en zelfs van mensen, geven een verrassend inzicht in onze historie. Topstukken van de expositie zijn gevonden offergaven: persoonlijke attributen zoals een haarpen en een kinderarmbandje, maar ook de hoorn van een helm, waarvan wereldwijd geen vergelijkbaar exemplaar bestaat.<br>

Caesar was hier?
Bagger! concentreert zich vooral op de talrijke vondsten uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd (250 voor Chr. - 450 na Chr.), verbindt ze aan de vroegste historische bronnen over onze streken en vertelt de verschillende boeiende, inspirerende en onterecht onderbelichte verhalen die bij deze vondsten horen. En deze spreken tot de verbeelding: in Kessel stond de grootste Romeinse tempel van Nederland; dit was een cultusplaats en handelscentrum in de late ijzertijd; de geheimzinnige stad Vada lag bij Kessel. Zelfs Julius Caesar was er…of toch niet?&nbsp; In de tentoonstelling speuren we naar sporen van Caesar in de Lage Landen, want sinds kort wordt aan de hand van archeologische vondsten zelfs het verslag van de veldtocht van de beroemdste Romein ooit gekoppeld aan de locatie Kessel. Een opmerkelijk beeld wordt geschetst: een grindgat op de plek waar de Maas de Waal bijna raakt, lijkt in meerdere opzichten het begin te vormen van de geschiedenis van Nederland in het algemeen en Brabant in het bijzonder.