Nieuwe vondst Kessel

Tussen Maren-Kessel en Lith (Gemeente Oss) deed amateurarcheoloog Julian Vendelmans de vondst van zijn leven: een uniek bronzen beeldje van een knielende man, slechts enkele centimeters hoog en prachtig gedecoreerd. Vendelmans vond het met zijn metaaldetector op een markante plek in het landschap waar de rivieren Maas en Waal bijeenkomen. In de jaren ’70 en ’80 werden daar al duizenden archeologische vondsten opgebaggerd door onder andere de amateurarcheologen Verhagen en Stolzenbach, met name objecten uit de (late) ijzertijd en Romeinse tijd. In de Romeinse tijd, maar waarschijnlijk ook eerder en later, lag op deze plek een belangrijk regionaal (handels)centrum. Daarnaast hadden rivieren in de prehistorie en Romeinse tijd een rituele betekenis. Het waren plaatsen waar voorwerpen werden geofferd. Of het beeldje in een dergelijke context thuishoort, is nog niet vastgesteld.Is het een krijger- of een godenbeeldje? Omdat het een zogenaamde losse vondst betreft, is het lastig om de datering te bepalen, alsook de herkomst en de betekenis. Wel zijn er aanwijzingen voor een datering rond de jaartelling. Lopend onderzoek naar stijl, herkomst en functie zal daar meer zicht op geven.