Museumschool

http://museumjancunen.nl/imageshandler.ashx?width=382&image=MJC.Data/images/Museumschool.jpg

Samenwerking tussen school en museum
Museum Jan Cunen en de Osse scholengemeenschap Het Hooghuis werken sinds 1998 samen aan projecten en zijn samen expert op het gebied van kunsteducatie voor het vmbo. In het bijzonder voor vmbo-leerlingen van de basisberoepsgerichte (BB) – en kaderberoepsgerichte (KB) leerweg. In 2003 openden ze de eerste Museumschool in Nederland.

Museumschool
Op Het Hooghuis locatie West in Oss zijn drie bijzondere leslokalen. Hier hangt namelijk hedendaagse kunst aan de muur en geeft een vmbo-docent zijn normale theorieles. Ieder schooljaar hangen er andere kunstwerken en zijn andere studenten verantwoordelijk voor dit leuke project.