Stichting Vrienden Museum Jan Cunen

Wij worden gesteund door de Stichting Vrienden Museum Jan Cunen. De Stichting Vrienden van Museum Jan Cunen wil bijdragen aan de bloei van het museum. Zij doet dit door belangstelling voor het museum en voor kunst in het algemeen te wekken, en door materiële en immateriële ondersteuning van het museum.

De extra's
- Bij exposities worden de Vrienden uitgenodigd voor een speciale inleiding en rondleiding;
- Bij museumpublicaties geldt voor de Vrienden een speciale prijs;
- Excursies: regelmatige dagexcursies naar musea in Nederland, België en Duitsland;
- Meerdaagse reizen: jaarlijks reist een groep Vrienden naar het buitenland en bezoekt belangrijke musea en culturele hoogtepunten.

De Stichting Museum Jan Cunen levert een financiële bijdrage om aankopen mogelijk te maken in aanvulling op het aankoopbudget van het museum. De vriendenbijdrage is per jaar 35 euro per persoon. Je kunt je opgeven als Vriend via mail of telefonisch of via het inschrijfformulier.

Bestuur Stichting Vrienden Museum Jan Cunen Oss
Voorzitter: Loek Elemans
Secretaris: Wies van Ekeren
Penningmeester: Dennis de Vries
Bestuurslid: Jacques Willemen

Contact   
0412-636076 / 0412-634916     
secretariaat@vriendenmuseumjancunen.nl

IBAN: NL 55 RABO 0191955760