Onze geschiedenis

De monumentale villa waarin Museum Jan Cunen is gehuisvest, werd in 1888 gebouwd. Opdrachtgever was Arnold van den Bergh (1857-1932). Hij vernoemde het pand naar zijn in dat jaar geboren dochter, Constance. Arnold van den Bergh was een zoon van de Osse margarinefabrikant Simon van den Bergh (1826 - 1907).  De villa werd verkocht aan concurrent Arnold Jurgens (1842-1912), die in 1871 in Oss voor het eerst wereldwijd startte met de productie van fabrieksmatige kunstboter (margarine). Arnold Jurgens veranderde de naam van het huis in ‘Villa Johanna', naar zijn vrouw, Johanna. Gedurende bijna negentig jaar droeg de villa die naam. Dat veranderde in de vroege jaren tachtig toen de oorspronkelijke naam ’Villa Constance' op de voorgevel werd herontdekt. Van 1921 tot 1974 was de villa in gebruik als stadhuis van Oss. In november 1935 werd in het souterrain van dit stadhuis een gemeentelijk museum opengesteld door archivaris Jan CunenJan Cunen (1884-1940) was lid van een bekende Osse familie. Hij kwam na diverse omzwervingen terug naar Oss om zich toe te leggen op de bestudering van de lokale geschiedenis. Vanaf 1919 publiceerde Jan Cunen regelmatig over de geschiedenis van Oss. Op 1 juli 1934 werd hij aangesteld als archivaris van Oss. 

In 1932 ontstonden tevens de eerste plannen voor een museum. Zo was het gemeentebestuur gestart met de verwerving van portretten van Osse industriëlen en burgemeesters. Nadat in 1933 op de Osse Hei belangrijke archeologische vondsten werden gedaan, kreeg het museum langzaam gestalte. Vanaf die tijd ontving Jan Cunen schenkingen, voornamelijk in de vorm van archeologische en streekhistorische objecten. Vanaf januari 1934 richtte Jan Cunen in het souterrain het museum in, dat in november 1935 werd opengesteld. Hij wist de collectie uit te breiden met onder andere religieuze beelden, textiel, munten, penningen en andere archeologische vondsten. Na de dood van Jan Cunen in 1940 werd meneer De Werd de conservator van het museum. Onder zijn beheer werden tentoonstellingen gehouden zoals De Nederlandse Impressionisten en Romantische en Haagse School. Tot in de jaren zestig werd de museumcollectie uitgebreid tot een zeventigtal schilderijen en tekeningen. 

De noodzakelijke verbouwing en renovatie van de villa werd in 1980 gestart. Villa Constance is een mengsel van stijlen: de hal vertoont neo-renaissancistische trekken, terwijl andere zalen klassieker zijn door het gebruik van lijsten en ornamenten. Sinds 2001 is Villa Constance een rijksmonument. Museum Jan Cunen verzelfstandigde in 2016. In september 2017 heropende het museum na een verbouwing, herinrichting en uitbreiding.

Voor meer info:

Boek Villa Constance 
Van Jan Cunen tot museum